Posts Tagged ‘islam’

rechtszaak Geert Wilders

January 22, 2009

Vandaag zag ik bij “De Wereld Draait Door” dat er een rechtszaak tegen de uitspraken van Geert Wilders gaat komen. Ik was net even de reacties hierop aan het lezen op de Limburger. En ik moet zeggen dat ik mij toch verbaasde over de stupiditeit van de Nederlandsche politici, als ik de bronnen daar mag geloven. De enige zinnige uitspraak komt van GroenLinks : “De politiek moet zich niet bemoeien met de gerechtelijke uitspraak over een rechtszaak tegen Geert Wilders.”

Ligt niet aan de basis van onze rechtsstaat de scheiding tussen de 3 machten (de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke)? Op het moment dat iemand verdacht wordt van het schenden van wetten, dan dient hij vervolgd te worden. De rechter moet dan beslissen of hij schuldig is of niet. Of diegene nu een politicus is of niet, dat doet daarbij niet ter zake. En de rechterlijle macht heeft vandaag besloten dat Geert Wilders vervolgd dient te worden. Dit besluit is door 3 rechters genomen. In de uiteindelijke zaak zal zijn schuld of onschuld dan wel gaan blijken.

Allerlei politici beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting. Het klopt dat dit een van onze grondrechten is. En dit is natuurlijk ook een belangrijk recht. Maar hier zijn wel grenzen aan gesteld. Je mag bijvoorbeeld ook niet zeggen, dat je vindt dat zeĀ  Geert wilders een kogel door zijn kop moeten schieten. En terecht natuurlijk, dat dit niet mag. Dat is aanzetten tot haat en een doodsbedreiging. Vreemd genoeg hoor ik mijnheer Wilders dan niet roepen over vrijheid van meningsuiting.

In zijn reactie vandaag zag ik hem ook nogmaals herhalen dat hij de Koran vergelijkbaar vindt met het boek “Mein Kampf.” Nu ben ik beter bekend met de bijbel en niet zo goed met de Koran, omdat ik die niet zo makkelijk leesbaar vond. Wel weet ik dat in mijn vertaling (ja ik weet dat dit door sommigen als heiligschennis beschouwd wordt, maar ik spreek nu eenmaal geen Arabisch) op de eerste bladzijde staat, dat Christenen, Joden of zelfs heidenen die goed leven, zoals Allah van ons wil, even goed zijn als goede moslims, met de kanttekening erbij dat dit vaak niet het geval is. (Iets wat gezien de persoonlijke ervaring van de profeet Mohammed met Joden en Christenen een heel begrijpelijk standpunt is.) Maar die vorm van tolerantie voor andere godsdiensten ben ik de bijbel nooit tegengekomen.

Sterker nog, als je brieven van de apostelen leest of de geschiedenis van het beloofde land in het Oude Testament, dan is er een duidelijke intolerante houding ten opzichte van andere geloven. Kanaan was een land waar andere volkeren leefden, toen de joden uit Egypte kwamen. Op gruwelijke wijze zijn vervolgens al die verschillende stammen afgeslacht. Ik kan mij natuurlijk vergissen, maar volgens mij noemen wij zoiets genocide. En hoewel hier in het Nieuwe Testament geen sprake van is, spreekt uit de brieven van de apostelen een duidelijke afkeer tegen de wijze waarop het er in sommige gemeenschappen (waar de brief aan gericht is) aan toegaat en wordt mij als lezer niet altijd duidelijk wat hier exact de reden van is. Betekent dit dat we de bijbel ook als facistisch boek moeten beschouwen?

Dit lijkt me niet de conclusie die we moeten trekken. Het is waar dat een godsdienstig boek misbruikt kan worden, door bepaalde passages eruit te pikken en hier een eigen interpretatie aan mee te geven. En deze extremistische uitwassen, of ze nu uit de christelijke, joodse of islamitische hoek komen, moeten aangepakt worden en bestraft. Zou dit het standpunt van Geert Wilders zijn, dan zou ik hem gelijk geven. Wat ik echter zie, is dat hij alle moslims over een kam scheert en het geloof op zich aanvalt. Hij maakt zich er dan wel met een slap excuus van af, dat hij niet tegen de gelovigen (de moslims) heeft, maar wel tegen het geloof. Hoe hij dit onderscheid wil zien is mij niet duidelijk. Ik zie het als een aanval op een bevolkingsgroep, de mensen met een arabisch uiterlijk, die hij verhult met eufemistich taalgebruik en zodoende aanzetting tot haat. Maar de rechter zal oordelen, zoals het hoort in onze rechtsstaat.

Advertisements